Дарения | Храм Света Троица

Дарения

„Да не оскудява ръката, която дава!”

В миналото нашите предци са правили дарения при раждане на дете, при смърт на близък, при събитие от живота, което оставя следа. Актът на дарение е акт на съзидателност и любов, на вяра в  доброто и справедливостта, на надежда.

Храм „Света Троица” е създаден изключително чрез дарения. Нека продължим традицията!

Парични средства ще се набират на специално открита банкова сметка в лева, както следва:

Банковата сметка е в Уникредит Булбанк

Bank BIC: UNCRBGSF

Сметка:   BG 71 UNCR 7000 1522 599 062

СДРУЖЕНИЕ „СПРАВЕДЛИВОСТ”

Парични средства могат да се дарят и в храм „Света Троица” в специално поставените кутии. Разкритата сметка е с благотворителна цел и не се събират банкови такси . В случай, че такива бъдат поискани, моля да се обадите на телефон: 0894 51 0084 – г-жа Кунева

„Да не оскудява ръката, която дава!”

 

 

 

©Храм Света Троица | С подкрепата на сдружение "Справедливост" | WEB:Ивайло Тодоров и Румен Георгиев | Фотограф:Николай Димитров | Up